Sứ mệnh & Tầm nhìn

Sứ mệnh

Mang trên mình sứ mệnh nâng cao chất lượng cuộc sống của khách hàng và cộng đồng, Tập đoàn CRV cam kết mang đến các sản phẩm vượt trội, không ngừng nâng cấp giá trị dịch vụ và tiện ích sống, đóng góp vào sự phát triển bền vững của các đô thị và thành phố tại Việt Nam. 

Tầm nhìn

Trở thành nhà phát triển bất động sản vững mạnh hàng đầu Việt Nam, xây dựng hệ sinh thái các dự án chất lượng, quy hoạch tiện ích đồng bộ, môi trường sống xanh và cộng đồng văn minh.

Giá trị cốt lõi

Chất lượng – Chỉn chu

Quyết liệt – Hiệu quả 

Minh bạch – Uy tín

Đoàn kết – Chia sẻ

Chất lượng – Chỉn chu: Chất lượng và chỉn chu trong sản phẩm – chất lượng và chỉn chu trong công việc là ưu tiên hàng đầu của Tập đoàn CRV trong mọi hoạt động kinh doanh và dịch vụ. Chúng tôi cam kết chất lượng các sản phẩm không ngừng được cải thiện và nâng cao đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của cư dân và đối tác.

Quyết liệt – Hiệu quả: Quyết liệt, triệt để là phong cách làm việc của đội ngũ Tập đoàn CRV để mang lại hiệu quả tối đa trong công việc, phục vụ lợi ích của khách hàng và xã hội. 

Minh bạch – Uy tín: Đề cao tính minh bạch trong mọi hoạt động cả bên trong và bên ngoài tập đoàn để có được sự tin tưởng và đồng thuận tuyệt đối của đối tác, khách hàng, người lao động, giữ vững hình ảnh thương hiệu CRV uy tín và đáng tin cậy.

Đoàn kết – Chia sẻ: Đoàn kết một lòng, chia sẻ cùng một ý chí từ lãnh đạo tới nhân viên. Mọi thành viên cùng ở trên một chiến thuyền, đồng tâm, hiệp lực, chia sẻ lợi ích và trách nhiệm vì một sứ mệnh chung là sự phát triển của cộng đồng và Tập đoàn.

Copyright © 2022 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV